Σετ Black Diamond Guide BT με Αντένα Διάσωσης Probe Tour 320